Dezbatere: Grupul de Acțiune Locală Al. I. Cuza în interesul și pentru persoanele vârstnice, a grupurilor vulnerabile și incluziunea socială

     ASOCIAȚIA C.A.R. PENSIONARI "ELENA CUZA", precum și comunitatea Bârlădeană așteaptă cu nerăbdare viitorul promițător pe care îl aduce Asociația G.A.L. Alexandru Ioan Cuza Bârlad prin sprijinul masiv pentru dezvoltarea comunității Bârlădene.

     Asociația G.A.L. Alexandru Ioan Cuza Bârlad este un parteneriat format din reprezentanți ai sectorului public și privat, precum și ai comunităților, atât ai celor marginalizate, cât și ai celor nemarginalizate ce promovează interesele socio-economice locale, ce a obținut recent un sprijin semnificativ pentru elaborarea strategiei de dezvoltare locală, care deschide uși către o finanțare impresionantă de 5.600.000 de euro.          

     Acest eveniment marcant vine ca rezultat al colaborării strânse dintre G.A.L. și Primăria Bârlad, prin doamna viceprimar Ana-Maria Vintilă, care a oferit sprijin necondiționat pentru această inițiativă deosebit de importantă.

     G.A.L. Alexandru Ioan Cuza Bârlad, este o Asociație dedicată dezvoltării sustenabile a comunității Bârlădene, care a obținut recent aprobarea pentru sprijin pregătitor în vederea întocmirii strategiei de dezvoltare locală. Această strategie este pasul crucial pentru a accesa fondurile considerabile de 5.600.000 de euro, care vor contribui la transformarea și îmbunătățirea calității vieții în Mun. Bârlad.

     Primăria Bârlad a susținut cu fermitate atât dezvoltarea comunitară cât și inițiativele durabile din cadrul G.A.L., jucând un rol esențial în această realizare notabilă ce aduce schimbări pozitive în Mun. Bârlad. Dezvoltarea locală este cheia pentru un viitor mai bun pentru toți locuitorii noștri, și suntem convinși că această investiție generoasă ce va fi adusă de G.A.L., va duce la progrese semnificative în comunitatea noastră.

     Asociația G.A.L. Alexandru Ioan Cuza Bârlad și Primăria Bârlad, au demonstrat că prin colaborare și dedicare, parteneriatul Public-Privat poate obține rezultate remarcabile pentru comunitatea Bârlădeană. Cu fondurile alocate, se vor putea finanța proiecte care să contribuie la creșterea economică, dezvoltarea infrastructurii locale și îmbunătățirea calității vieții pentru toți locuitorii orașului. Această colaborare exemplară arată că prin unitate și angajament, se pot realiza schimbări semnificative pentru binele tuturor.

     ASOCIAȚIA C.A.R. PENSIONARI "ELENA CUZA", sprijină alături de Primăria Bârlad, Asociația GAL Alexandru Ioan Cuza în eforturile lor de a aduce schimbări pozitive în Bârlad. Dezvoltarea locală este cheia pentru un viitor mai bun pentru toți locuitorii noștri, și suntem convinși că această investiție generoasă va duce la progrese semnificative în comunitatea noastră.

 


Sus