Protectia Datelor Personale

Stimate membru,

           Iti multumim pentru increderea pe care ne-ai acordat-o si pentru ca ati ales produsele noastre, si dorim sa va informam pe aceasta cale despre noile reglementari referitoare la protectia persoanelor fizce in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

           Incepand cu data de 25 Mai 2018, sunt aplicabile prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016, al Parlamentului European Èi al Consiliului Uniunii Europene, privind protecÈia persoanelor fizice în ceea ce priveÈte prelucrarea datelor cu caracter personal Èi privind libera circulaÈie a acestor date (RGPD).

           C.A.R. pensionari Elena Cuza, prelucreaza datele cu caracter personal ale membrilor sÄi in baza obligatiei legale instituite prin cadrul legislativ aplicabil (Legea de prevenire si combatere a spalarii banilor si alte acte normative specifice caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor).

           In situatia unui refuz de prelucrare a datelor personale necesare identificarii corespunzatoare a fiecarui membru/ garant in parte, C.A.R. pensionari Elena Cuza nu va putea oferi serviciile de acordare de ajutoare nerambursabile Èi rambursabile sub formÄ de împrumut, aflandu-se in imposibilitatea respectarii cerintelor legale specifice activitatii sale.

           Vrem sa te asiguram ca tratam cu maxima seriozitate modul in care avem grija de datele tale personale pe care ni le-ai pus la dispozitie si dorim, pe aceasta cale, sa te informam cu privire la cateva aspecte importante.

 

Definitii utile

Date cu caracter personal Ã®nseamnÄ orice informaÅ£ii privind o persoanÄ fizicÄ identificatÄ sau identificabilÄ ("persoana vizatÄ"); o persoanÄ fizicÄ identificabilÄ este o persoanÄ care poate fi identificatÄ, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numÄr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitÄÅ£ii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrare Ã®nseamnÄ orice operaÅ£iune sau set de operaÅ£iuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fÄrÄ utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziÅ£ie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricÅ£ionarea, Återgerea sau distrugerea.

 

Drepturile tale

Noile reglementari RGPD vin in completare cu mai multe drepturi ce revin persoanelor carora li se prelucreaza date personale. Gasesti mai jos, pe scurt, care sunt drepturile pe care le ai:

    ⢠Dreptul de acces reprezinta dreptul tau de a obtine din partea C.A.R. pensionari Elena Cuza o confirmare ca prelucreaza sau nu date cu caracter personal care te privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la modalitatea in care sunt prelucrate datele.

    â¢ Dreptul la rectificare reprezinta dreptul tau de a obtine de la C.A.R. pensionari Elena Cuza, fara intarzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care te privesc.

 â¢ Dreptul la stergerea datelor (âdreptul de a fi uitatâ) reprezinta dreptul tau de a solicita stergerea datelor personale atunci cand: (i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (ii) persoana vizata isi retrage consimtamantul pe baza caruia are loc prelucrarea; (iii) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; (iv) datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale care revine C.A.R. pensionari Elena Cuza.

   â¢ Dreptul la restrictionarea prelucrarii reprezinta dreptul tau de a restrictiona prelucrarea datelor in urmatoarele situatii: (i) tu contesti exactitatea datelor; (ii) prelucrarea este ilegala, iar tu te opui stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor; (iii) C.A.R. pensionari Elena Cuza nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar tu le soliciti pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.

 â¢ Dreptul la portabilitatea datelor reprezinta dreptul tau de a primi datele cu caracter personal care te privesc si pe care le-ai furnizat C.A.R. pensionari Elena Cuza.

 â¢ Dreptul la opozitie reprezinta dreptul tau de a te opune, din motive legate de situatia particulara in care te afli, prelucrarii datelor cu caracter personal care te privesc. In aceasta situatie, C.A.R. pensionari Elena Cuza nu va putea oferi serviciile sale, aflandu-se in imposibilitatea respectarii cerintelor legale specifice activitatii sale.

 â¢ De asemenea, ai dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice asupra ta sau care te afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa.

Toate drepturile enumerate mai sus pot fi exercitate printr-o cerere scrisa, semnata si datata, transmisa / depusa la sediul sau la orice sucursala a C.A.R. pensionari Elena Cuza.

Conform prevederilor legislatiei aplicabile, C.A.R. pensionari Elena Cuza a numit un Responsabil cu Protectia Datelor (RPD). Date de contact: carpbarlad@carpbarlad.ro

 


Sus