Adresa:

Barlad, Str. Nicolae Iorga 7/A

Telefoane:

0235-421.340 (centrală)

0235-421.341 (fax centrală)

0235-473.412 (frizerie)

Program:


ASOCIAȚIA C.A.R. PENSIONARI "ELENA CUZA"

CIF: 5760287
IBAN: RO19 RNCB 0260 1251 9476 0001 - BCR, Sucursala Bîrlad

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt necesare pentru ca solicitarea pe care doriți să o transmiteți prin Formularul de contact să fie soluționată. Datele pot fi divulgate destinatarilor sau terților numai în conformitate cu dreptul U.E. sau cu dreptul intern. Potrivit dispozițiilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) beneficiați de dreptul de acces, de rectificare, de ștergere a datelor cu caracter personal, dreptul de restricționare a prelucrării, dreptul de a vă opune prelucrării, dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, precum și de dreptul de a depune plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Exercitarea acestor drepturi o puteți face printr-o cerere depusă personal sau trimisă prin poștă la sediul asociației ori prin mijloace electronice de transmitere la distanță. În cazul în care nu doriți să completați toate datele personale vă rugăm să utilizați canale alternative de comunicare cu reprezentanții CARP, prezentate în partea stângă.

Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal:


Doar după primirea acordului va fi posibila completarea efectivă a formularului.

Sus