Piesă de teatru - premieră națională : ”Valsul câinelui”

Regizorul spectacolului Cristian Gheorghe avea sÄ facÄ urmÄtoarele remarci cu privire la piesa semnatÄ de dramaturgii ucrainieni, A. Mardan Èi A. Tarasul: âUn câine. Imaginar sau real.Oameni.Vulnerabili sau plini de putere. DorinÅ£e. Pure sau nocive. RÄzbunare. MeschinÄ sau frizând apocalipsul. Gânduri. Pozitive sau întunecate. Lacrimi. AdevÄrate sau teatrale, inutile sau având calitatea de a schimba ceva. Agonie, goanÄ nebunÄ, urÄ, lipsÄ de scrupule, agitaÅ£ie continuÄ, soluÅ£ii extreme, într-un rÄzboi al iluziei cÄ fiecare dintre actanÅ£ii poveÅtii este, de fapt, unic moÅtenitor al unei averi imense, care devine raÅ£iune de a fi, demolând astfel umanitatea, strivind moralitatea, sufocând sentimentele. Ãnfruntare pe viaÅ£Ä Åi pe moarte în jurul unui seif care, cu siguranÅ£Ä, ascunde mult doritul testament â cel dÄruitor de putere supremÄ celui ce va ajunge sÄ intre în posesia giganticei sume de bani conÅ£inuta în el. PînÄ la urmÄ, un joc care scoate la ivealÄ adevÄrata faÅ£Ä a unor oameni pentru care a avea cât mai mult este unic scop, joc care face sÄ se topeascÄ mÄÅtile reliefând snobism, rÄutate, reducÅ£ie umanÄ, într-o mecanicÄ uratÄ ce are ca finalitate extincÅ£ia.â

 

 


Sus