Concurs Tenis de masă

Tenis de masÄ organizat cu ocazia Zilei NaÈionale a ROMÃNIEI (1 DECEMBRIE) CompetiÈia se va desfÄÈura în incinta sÄlii de sport a Ècolii Gimnaziale âM. C. EPUREANUâ Bârlad. ÃNSCRIERILE: 1 decembrie - 11 decembrie la sediul CARP (GhiÈeul nr. 10), la sediul Sucursalelor din teritoriu sau la Ècoala GimnazialÄ Nr. 9 âM. C. EPUREANUâ Bârlad La concurs sunt aÈteptaÈi membrii Casei (atât din mediul urban, cât Èi din cel rural), copiii, nepoÈii Èi strÄnepoÈii acestora. Regulile competiÈiei Èi modul de desfÄÈurare se vor prezenta în data de 11 decembrie, ora 9:00 cu ocazia tragerii la sorÈi a ordinii intrÄrii în concurs. Vor fi premiate primele 3 locuri de la fiecare categorie de vârstÄ. Se vor acorda ajutoare nerambursabile, diplome, medalii. Pentru înscrierea participanÈilor minori, se va prezenta certificatul de naÈtere al minorului Èi actul de identitate al unuia dintre pÄrinÈi, legitimaÈia sau carnetul de membru. RugÄm participanÈii ca în ziua concursului sÄ aibÄ asupra lor legitimaÈia sau carnetul de membru, precum Èi C.I.. Evenimentul este coordonat de prof. JORA BOGDAN-SORIN telefon 0770-347.841


Sus