Despre noi

Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor "Elena Cuza" din Bârlad


Asociaţia Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor „Elena Cuza” Bârlad se constituie în principal, în zona teritorială a municipiului Bârlad, judeţul Vaslui, dar şi a localităţilor arondate, precum şi în alte localităţi din judeţ şi din ţară, cuprinzând pensionari, indiferent de sistemul de asigurări sociale căreia îi aparţin, beneficiarii de ajutor social, membrii de familie (soţ, soţie), precum şi copiii majori, elevi, studenţi, copiilor majori, căsătoriţi şi necăsătoriţi, precum şi soţiile acestora fără venit şi incapabili de muncă, aflaţi în întreţinerea pensionarilor sau a beneficiarilor de ajutor social – membri ai asociaţiei.

Actualmente Asociația noastră totalizează un nr.de 32.382 membri, cu 16.242 membri din municipiul Bârlad, restul de 16.140 făcând parte din cele 31 sucursale pe care Asociația noastră le deține în următoarele locații: Alexandru Vlahuță, Băcani, Banca, Blăgești, Bogdănești, Ciocani, Coroiești, Fălciu, Floreni, Fruntişeni, Griviţa, Ghergheşti, Hălărești, Iana, Ivești, Mălușteni, Murgeni, Pogana, Perieni, Popeni,Puiești, Raiu, Roșiești, Slănic Moldova, Șuletea, Tutova, Unțești, Vetrișoaia, Viișoara, Vinderei, Voinești și Zorleni. Precizăm că majoritatea sucursalelor noastre se află în mediul rural și că pentru cei de acolo reprezentăm un real sprijin și o reală alternativă la serviciile economice, sociale, de sănătate sau culturale oferite de societățile contemporane românești.

Serviciile noastre reprezintă un adevărat sprijin pentru membrii noștri, o gură de aer proaspăt, deoarece prestarea lor este promtă și eficace, dar mai ales din cauza prețurilor, care sunt mult sub prețul pieței.


- înfiinţare, scop, organizare -

24 ianuarie 1898 este ziua nașterii Casei de Ajutor Reciproc din Bârlad, numită ″Funcționarul″ când un grup de pensionari au simțit nevoia de a se organiza în societate de ajutor reciproc pentru a-și continua viața activă. La început această societate s-a ocupat cu ajutoare în caz de boală, înmormântare, aprovizionare cu alimente și lemne de foc.
În 23 iunie 1932 s-a înființat de către un grup de pensionari și funcționari din Bârlad ″Asociația Pensionarilor Tutoveni″ avea ca președinte pe N.K. Gheorghiu. Această societate a luat naștere în condiții grele în timpul crizei economice mondiale din anii 1929-1933, criză ce a lovit greu România. Această societate s-a afiliat la Uniunea Pensionarilor Publici din România.
În octombrie 1954, asociația s-a reorganizat în conformitate cu statutul și legislația timpului având ca președinte pe Gheorghe Barbu. Acesta a fost ultimul președinte al Asociației Pensionarilor din Bârlad și primul președinte al Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din Bârlad, reorganizare ce s-a făcut în baza Decretului 204 din 21 noiembrie 1951.
În perioada 1955-1966, destinele Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din Bârlad au fost conduse de președintele Ioan Hizic și secretarul Constantin Ciobotaru care au salvat multe din dosarele societății ″Funcționarul public″ și ai ″Asociației Pensionarilor Tutoveni″ din Bârlad, dosare păstrate și în prezent în Arhivele Naționale la Vaslui. Datorită acestor personalități cunoaștem o parte din trecutul pensionarilor bârlădeni și s-a putut edita Monografia Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Elena Cuza Bârlad sub semnătura domnului profesor Gheorghe Gherghe și a magistratului pensionar Nicolaie Mihai, actual președinte al Casei, monografie ce a apărut în octombrie 2014.
Au trecut ani cu probleme grele pentru Casa de Ajutor Reciproc și ajungem la sfârșitul anului 1989 când dispare comunismul și se trece la un nou stil de relații cu pensionarii până în 2001 președinte Gheorghe Vrabie, urmat de Elena Tănase pentru un an, iar în perioada 2002-2010 aprilie este președinte Gheorghe Tănase care a început modernizarea clădirii Casei.
În aprilie 2010, președinte al Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor a fost ales magistratul pensionar Nicolaie Mihai care a schimbat multe în activitatea Casei ca: ordine, respect, creativitate, înființarea de noi sucursale la sate, mai multe activități culturale și sportive.
Prin Hotărârea nr.53/28 aprilie 2011 a Consiliului Director C.A.R.P. Bârlad poartă denumirea de Casă de Ajutor Reciproc a Pensionarilor ″Elena Cuza″ Bârlad. Mulți ani, Casa noastră a fost afiliată la Federația Națională ″Omenia.″ La 23 martie 2013, Adunarea Generală Extraordinară a recomandat Consiliului Director afilierea la altă Federație mai puternică, în măsură să apere interesele pensionarilor în raport cu statul. În 3 iunie 2013, prin Hotărârea nr.23 Consiliul Director a decis afilierea la Federația Națională a Pensionarilor din România. În 12 iunie 2013, Comitetul Executiv al Federației Naționale a Pensionarilor a aprobat cererea de afiliere.
La Adunarea Generală Extraordinară din 9 octombrie 2014, cu ocazia sărbătoririi a 60 de ani de la reorganizare, s-a hotărât ca ziua Casei să fie 24 ianuarie, când în 24 ianuarie 1898 se pun bazele primei societăți de ajutor reciproc. În unanimitate de voturi, delegații prezenți au hotărât ca ziua de 24 ianuarie să fie ziua Casei. Mai multe date despre evoluția Casei găsiți în Monografia Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Elena Cuza din Bârlad, pe care vă recomandăm s-o studiați.


sediu vechi sediu nou
Sediu vechi                                                                       Sediu nou

Asociaţia Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor "Elena Cuza" Bârlad are ca obiect de activitate, în raport de posibilităţile financiare ale Casei, prin condiţiile stabilite de Consiliul Director, sprijinirea materială, socială, juridică,culturală şi de orice altă natură a membrilor săi, în care scop:

a) acordă împrumuturi rambursabile cu dobânzi rezonabile, diferenţiate, în funcţie de existenţa sau inexistenţa fondului social, dobânzile fiind stabilite prin Hotărâri ale Consiliului Director;
b) acordă ajutoare nerambursabile, într-o cotă procentuală din cuantumul fondului social existent la data formulării cererii, pentru membrii cu situaţie materială precară, pe baza unei anchete sociale, procentul fiind stabilit de Consiliul Director la terminarea anului financiar;
c) organizează pentru membrii săi activităţi sociale, culturale, recreativ-distractive, simpozioane, prezentări de lucrări ştiinţifice, expoziţii, excursii şi vizite la obiective culturale, sociale, de interes naţional şi universal, folosind mijloace de transport proprii sau închiriate, întreceri sportive şi altele cu acoperirea unei cote părţi din costul acestor acţiuni de către asociaţie şi de către sponsori, donatori, etc.;
d) organizează prestarea, la preţuri reduse sau gratuit, a unor servicii pentru membrii asociației şi membrii de familie aflaţi în întreţinerea acestora, folosind munca unor pensionari membri ai Casei sau alte persoane angajate în acest scop;
e) acordă ajutor nerambursabil membrilor suferinzi de boli incurabile, celor care au pierdut un organ vital, care au suferit o vătămare corporală gravă din culpa altei persoane, etc, într-o cotă procentuală din cuantumul fondului cotizant existent la data formulării cererii, pe baza documentelor medicale, a unei anchete sociale, procentul fiind stabilit de Consiliul Director la terminarea anului financiar;
f) acordă ajutoare băneşti sau alimentare membrilor cu ocazia unor sărbători creştineşti sau laice într-o cotă procentuală, stabilită de Consiliul Director, din fondul cotizant existent la data acordării;
g) acordă ajutor nerambursabil, în caz de incendiere a bunurilor mobile şi imobile, dacă nu este culpa victimei, în caz de inundaţii, cutremure, alunecări de teren şi alte evenimente cu pierderi materiale într-o cotă procentuală, stabilită de Consiliul Director, din fondul cotizant existent la data formulării cererii;
h) ajutorul de deces se acordă persoanelor desemnate de titular, în timpul vieţii, în funcţie de vechimea în asociaţie şi de cuantumul contribuţiei pentru deces;
i) plata parţială, în cotă procentuală din fondul cotizant stabilită de Consiliul Director, a costurilor unor bilete de tratament efectuat în staţiuni balneoclimaterice;
â) ajutoare pentru membrii aflaţi temporar în dificultate financiară ce vor fi aprobate de Consiliul Director;
j) ajutoare băneşti şi în natură pentru voluntari cu ocazia sărbătoririi unor zile speciale laice sau religioase, ajutoare ce vor fi aprobate de Consiliul Director;
k) ajutoare băneşti şi materiale ocazionale membrilor aflaţi în dificultate, aprobate de Preşedintele Consiliului Director;
l) prestarea de servicii şi executarea unor lucrări contracost, la preţuri reduse pentru membrii asociaţi şi membrii de familie ai acestora, folosind de regulă, munca unor membri pensionari ai Casei, ai unor zilieri, voluntari şi colaboratori la tarife reduse; plata se va face în conformitate cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare specifice fiecărei activităţi (croitorie, cizmărie, depanare radio tv, frizerie, coafură, asistenţă juridică, asistenţă şi tratamente medicale, reparaţii instalaţii sanitare şi aparatură electrocasnică, etc);
m) organizarea de magazine pentru desfacerea de produse alimentare de bază la preţuri de producţie, de achiziţie, de cumpărare, organizarea de magazine cu produse alimentare, altele decât cele de bază şi nealimentare, magazine cu produse naturiste la preţuri cât mai mici, în care vor fi incluse cheltuielile de aprovizionare, transport, de întreţinere, de păstrare şi alte cheltuieli;
n) administrarea de case de odihnă şi tratament, de pensiuni, organizarea de centre de zi, organizarea de ateliere pentru repararea de diverse obiecte electrocasnice, îmbrăcăminte, încălţăminte, etc ;
o) prestarea de servicii funerare pentru membrii decedaţi ai Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor "Elena Cuza" Bârlad (asigurarea de sicrie, cruci, monumente funerare, alte obiecte funerare la preţuri avantajoase, prin confecţionarea sau cumpărarea lor, asigurarea transportului, etc);
p) prestarea unor servicii medicale contra unor tarife reduse care să acopere cheltuielile materiale şi salariile personalului specializat, în cadrul cabinetelor medicale şi stomatologice individuale care funcţionează potrivit legilor în vigoare;
r) prestarea unor servicii de sănătate şi întreţinere în cadrul cabinetelor de reflexoterapie, masaj, fizioterapie, termomasaj, bioterapie şi bioenergie, biorezonanţă, etc;
s) alte acţiuni şi forme de asistenţă socială.

Asociaţia Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor "Elena Cuza" Bârlad se constituie în principal, în zona teritorială a municipiului Bârlad, judeţul Vaslui, dar şi a localităţilor arondate, precum şi în alte localităţi din judeţ şi din ţară, cuprinzând pensionari, indiferent de sistemul de asigurări sociale căreia îi aparţin, beneficiarii de ajutor social, membrii de familie (soţ, soţie), precum şi copiii majori, elevi, studenţi, copiilor majori, căsătoriţi şi necăsătoriţi, precum şi soţiile acestora fără venit şi incapabili de muncă, aflaţi în întreţinerea pensionarilor sau a beneficiarilor de ajutor social, membri ai asociaţiei. La ora actuală asociaţia noastră totalizează un număr de cca. 32.000 membri, cu cca. 20.000 membri din municipiul Bârlad, restul de 12.000 făcând parte din cele 32 sucursale pe care asociaţia noastră le deţine în următoarele locaţii: Alexandru Vlahuţă, Băcani, Banca, Blăgești, Bogdănești, Ciocani, Coroiești, Fălciu, Floreni, Fruntişeni, Griviţa, Ghergheşti, Hălărești, Iana, Ivești, Mălușteni, Murgeni, Pogana, Perieni, Popeni, Puiești, Raiu, Roșiești, Slănic Moldova, Șuletea, Tutova, Unţești, Vetrișoaia, Viișoara, Vinderei, Voinești și Zorleni. Precizăm că majoritatea sucursalelor noastre se află în mediul rural și că pentru cei de acolo reprezentăm un real sprijin și o reală alternativă la serviciile economice, sociale, de sănătate sau culturale oferite de societăţile contemporane romînești.
Serviciile noastre reprezintă un adevărat sprijin pentru membrii noștri, o gură de aer proaspăt, deoarece prestarea lor este promtă și eficace, dar mai ales datorită prețurilor, care sunt mult sub preţul pieţei.

consiliu

Adunarea generala

Organul de conducere al Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor este Adunarea Generala a membrilor acestei instituții. Adunarea generala se convoaca cel putin o data pe an și ia hotărâri privind activitățile Casei, prin vot, alege președintele, membrii Consiliului Director și ai Comisiei de Cenzori, aprobă planul anual de venituri și cheltuieli, stabilește cuantumul împrumuturilor.

consiliu

Consiliu director

Consiliul Director este organul executiv de conducere al Casei și răspunde în fața Adunării Generale pentru toată activitatea sa, precum și de respectarea dispozițiilor legale și statuare privind administrarea mijloacelor materiale și financiare ale Casei. El este format din patru consilieri titulari și doi supleanti, pensionari.
Acest consiliu se întrunește săptămânal sau de câte ori este nevoie pentru: aprobarea împrumuturilor ce depașesc competența președintelui, a altor ajutoare cu caracter de protecție socială pentru membrii asociației, confirmă înscrierea de noi membri, transferurile, retragerile și prescripția.

Consilieri

consiliu consiliu consiliu consiliu

Comisia de cenzori

Verificarea întregii activități și a situației financiare lunare (constituirea și utilizarea fondurilor, administrarea bunurilor materiale, evidența, bilanțul și dările de seamă contabile) a asociației este asigurată de Comisia de Cenzori. Aceasta este formată din trei membri titulari și unul supleant.
consiliu consiliu consiliu

Serviciul financiar-contabil

De o importanță deosebită este și activitatea compartimentului financiar-contabilitate, pentru multitudinea problemelor sociale din instituția noastră.
consiliu

Serviciul administrativ

consiliu consiliu consiliu


 


Sus