Asociaţia Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor „Elena Cuza” Bârlad se constituie în principal, în zona teritorială a municipiului Bârlad, judeţul Vaslui, dar şi a localităţilor arondate, precum şi în alte localităţi din judeţ şi din ţară, cuprinzând pensionari, indiferent de sistemul de asigurări sociale căreia îi aparţin, beneficiarii de ajutor social, membrii de familie (soţ, soţie), precum şi copiii majori, elevi, studenţi, copiilor majori, căsătoriţi şi necăsătoriţi, precum şi soţiile acestora fără venit şi incapabili de muncă, aflaţi în întreţinerea pensionarilor sau a beneficiarilor de ajutor social – membri ai asociaţiei.

Actualmente Asociația noastră totalizează un nr.de 32.382 membri, cu 16.242 membri din municipiul Bârlad, restul de 16.140 făcând parte din cele 31 sucursale pe care Asociația noastră le deține în următoarele locații: Alexandru Vlahuță, Băcani, Banca, Blăgești, Bogdănești, Ciocani, Coroiești, Fălciu, Floreni, Fruntişeni, Griviţa, Ghergheşti, Hălărești, Iana, Ivești, Mălușteni, Murgeni, Pogana, Perieni, Popeni,Puiești, Raiu, Roșiești, Slănic Moldova, Șuletea, Tutova, Unțești, Vetrișoaia, Viișoara, Vinderei, Voinești și Zorleni. Precizăm că majoritatea sucursalelor noastre se află în mediul rural și că pentru cei de acolo reprezentăm un real sprijin și o reală alternativă la serviciile economice, sociale, de sănătate sau culturale oferite de societățile contemporane românești.

Serviciile noastre reprezintă un adevărat sprijin pentru membrii noștri, o gură de aer proaspăt, deoarece prestarea lor este promtă și eficace, dar mai ales din cauza prețurilor, care sunt mult sub prețul pieței.

Evenimente viitoare