Spectacol: „Sub Semnul Centenarului”

Grupul Ad Libitum Voices, înfiinÈat în noiembrie 2012, la Cluj-Napoca este unul dintre primele grupuri vocale din Romania ce adoptÄ stilul pop-opera. Acest stil este caracterizat de interpretarea unor cântece pop cunoscute în maniera operei sau operetei. De asemenea, aÈa cum se întâmplÄ frecvent, pop-opera poate împrumuta cântece, arii, fragmente, motive din operÄ Èi muzica clasicÄ pentru a le converti într-o interpretare stilizatÄ Ã®n stilul pop, al muzicii uÈoare. Termenul muzical ad libitum, corespondentul italienescului âa piacereâ, ce defineÈte libertatea în interpretarea unui fragment muzical, l-am considerat ca fiind unul ce descrie cel mai bine activitatea noastrÄ artisticÄ, atât prin diversitatea repertoriului ales cât Èi prin faptul cÄ ne punem amprenta personalÄ asupra pieselor abordate. Trupa este formatÄ din doi tenori, un bariton Èi un bas: Tiberius Simu, Sergiu Coltan, Vlad Morar si Cristian IgnuÈa, absolvenÈi ai Academiei de Muzica âGheorghe Dimaâ din Cluj-Napoca, cu o bogatÄ activitate artisticÄ, fiind Èi colaboratori activi ai Operei NaÈionale Române din Cluj-Napoca. Suntem acompaniaÈi de cÄtre pianista Bianca Murariu.


Sus