SIMPOZION: IMNUL-SIMBOLUL UNITĂȚII ȘI IDENTITĂȚII NOASTRE NAȚIONALE

Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor âElena Cuzaâ din Bârlad vÄ invitÄ vineri, 27 iulie 2018, ora 11.00 la simpozionul âIMNUL-SIMBOLUL UNITÄÈII ÈI IDENTITÄÈII NOASTRE NAÈIONALEâ.


Sus