Piesă de teatru

Efectul razelor gamma asupra anemonelor de Paul Zindel

Nucleul piesei este concentrat pe relaÈia dintre trei femei - mama Èi douÄ fiice - care se strÄduiesc sÄ trÄiascÄ Ã®ntr-o casÄ (fost aprozar) în care nimic nu este cum ar trebui sÄ fie. Spectacolul este despre vise Èi speranÈe neîmplinite, despre o viaÈÄ  sinonimÄ cuvântului chin. Beatrice (Lily Popa Alexiu) - o femeie tânÄrÄ Ã®ncÄ, dar îmbÄtrânitÄ, puternicÄ, dar tristÄ - se sacrificÄ pentru fete, dar cu reproÈ, e tandrÄ, dar e Èi rece... Acest amestec de sentimente Èi trÄiri contradictorii vine din faptul cÄ viaÈa ei,  aÈa cum Èi-a visat-o, s-a închis în momentul în care au apÄrut fetele... Prin urmare, fetele sunt înconjurate de ura, iubirea, tandreÈea, nebunia, grija Èi  reproÈul unei mame a cÄrei existenÈÄ e ca o agonie în care le Èine prizoniere Èi pe fete. Rezultatul? Ruth cea rebelÄ (Dumitriana CreÈu) se revoltÄ, în ea pulseazÄ dragostea de viaÈÄ, de ceva diferit de ceea ce are. Matilda (Diana Hatmanu), timidÄ Èi cuminte, iubeÈte atomul Èi nu vrea nimic altceva decât sÄ meargÄ la ÈcoalÄ. Ãn acest spaÈiu plin de frustrÄri, Èansa la fericire este aproape nulÄ. Singura bucurie, singura speranÈÄ prinde contur în cutiile în care au crescut anemonele radiate cu cobalt 60. Florile anemonelor sunt semnul fericirii pe care nu Èi-o garanteazÄ nimeni, pe care tu singur trebuie sÄ Èi-o construieÈti...


Sus