Lansare de carte: Banca, așezările de pe șes

Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor âElena Cuzaâ din Bârlad vÄ invitÄ sÄ participaÈi la lansarea carÈii âBanca, aÈezÄrile de pe Èesâ, autori prof. Gheorghe Gherghe, prof. Grigore DoiniÈa Èi Sidonia Elena Diaconu. Evenimentul va avea loc miercuri, 6 iunie 2018, ora 10.00 în Sala âAl. I. Cuzaâ a Casei. VÄ aÈteptÄm cu drag!


Sus