LANSARE DE CARTE

DuminicÄ, 21 ianuarie 2018, a avut loc lansarea cÄrÅ£ii âBârladul Åi Marele RÄzboiâ, autor prof. Marcel Proca, la sediul Muzeului âVasile Pârvanâ. Manifestarea se înscrie  Ã®n cadrul evenimentelor prilejuite de sÄrbÄtorirea a 120 de ani de la înfiinÅ£area Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor âElena Cuzaâ Bârlad Åi a fost gÄzduitÄ cu generozitate  Åi profesionalism de  Muzeul âVasile Pârvanâ.

 

Cartea a fost prezentatÄ de dr. Alin Spânu (reputat specialist în istoricul serviciilor de informaÅ£ii româneÅti din timpul Primului RÄzboi Mondial Åi nu numai) â professor la Facultatea de istorie din cadrul UniversitÄÅ£ii BucureÅti, dr. Silviu Moldovan â directorul departamentului cercetare din cadrul CNSAS Åi dr. Florian Banu - din cadrul aceleiaÅi instituÅ£ii. DiscuÅ£iile au fost moderate de directorul Muzeului âVasile Pârvanâ â prof.  Mircea MamalaucÄ, care a vernisat Åi expoziÅ£ia foto-documentarÄ âBÃRLADUL-CAPITALÄ MILITARÄ (noiembrie 1916-martie 1917)â, organizatÄ de prof. Marcel Proca.

Volumul vine sÄ rÄspundÄ unui gol istoriografic privind Bârladul acelor ani de rÄzboi Åi constituie din acest punct de vedere o premierÄ pentru istoriografia bârlÄdeanÄ, incluzând de cele mai multe ori informaÅ£ii inedite, rodul muncii de cercetare din arhive dar Åi al identificÄrii unui volum surprinzÄtor de mare de fotografii realizate de Batalionul de specialitÄÅ£i al Armatei Române, la Bârlad, în decembrie 1916. De asemenea, prin aceastÄ lucrare s-adorit sÄ prezentarea uneia din cele mai importante pagini din istoria acestui oraÅ, când aici au staÅ£ionat ori au trecut importante personalitÄÅ£i militare româneÅti Åi strÄine. Ãn acelaÅi timp au fost investigate implicaÅ£iile militare Åi politice ale prezenÅ£ei la Bârlad a celor mai importante structuri militare româneÅti Åi strÄine: Marele Cartier General al Armatei Române, Cartierul Regal, Ãnaltul Comandament rusesc pentru trupele aflate în România etc.; dar Åi elemente de viaÅ£Ä cotidianÄ specifice Bârladului pe parcursul unei perioade de grea restriÅte din istoria naÅ£ionalÄ â cea a retragerii Åi refugiului în Moldova (1916 - 1918).

âLucrarea beneficiazÄ de informaÈii noi, puse în cercetare de diferite arhive Èi biblioteci care, împreunÄ cu lucrÄrile consultate, se îmbinÄ Ã®n mod armonios. Se remarcÄ aparatul critic extrem de profund (peste 850 de note), vasta bibliografie, îmbinarea textului cu fotografii Èi rigurozitatea demersului ÈtiinÈific. Marcel Proca a utilizat toate tipurile de surse (arhivistice, edite, memorii, presÄ, foto etc.), pe care a ridicat o solidÄ construcÈie literarÄ. Ãn acest fel a adÄugat o importantÄ contribuÈie la istoria oraÈului Bârlad în perioada RÄzboiului de Ãntregire, parte a istoriografiei naÈionale.â (Alin SpÄnu)

Aducem mulÅ£umiri atât membrilor  Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor âElena Cuzaâ Bârlad cât care au sprijinat financiar editarea volumului cât  Åi Muzeului âVasile Pârvanâ Bârlad care a gÄzduit cu generozitate Åi profesionalism evenimentul.

 

Prof. Marcel Proca


Sus